Dzień Błota

Projekt przeprowadziliśmy z okazji Międzynarodowego Dnia Błota, który został ustanowiony w celu wzmocnienia w ludziach poczucia wspólnoty i wdzięczności za dobro otaczającego nas świata. Naszym celem było również nakłonienie ludzi do powrotu do natury i przebywania wśród dzikiej przyrody poprzez proste zabawy w naturalnym środowisku. Główną atrakcją była swobodna, beztroska zabawa w kąpieli błotnej oraz przy błotno-wodnych stanowiskach (takich jak: kuchnia błotna, leśna wspinaczka, wodny świat ze strefą poławiania i przelewania), a także artystycznych (malowanie farbami, lepienie z gliny). Równolegle, w krainie uważności, odbywały się warsztaty uważności w lesie. Wydarzenie skierowane było zarówno do dzieci jak i dorosłych. W dwóch edycjach udział wzięło łącznie ponad 200 osób, a podczas zapisów wolne miejsca rozeszły się w błyskawicznym tempie.! 🙂


Projekt został zrealizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.